Factsheet Medicatieoverdracht 2018

In bijgaande factsheet leest u hoe de werkgroep medicatieoverdracht in 2018 te werk is gegaan.