Financieringsaanvraag voor de cliënten met zowel GGZ-problemen als verpleegzorgbehoefte

Voor u ligt de financieringsaanvraag voor de ketenoplossing m.b.t. ‘cliënten met verpleegzorgbehoefte en bijkomende GGZ problematiek’. In deze aanvraag wordt beschreven wat de VVT instellingen en ziekenhuizen in regio Haaglanden willen doen om de problematiek rondom ‘cliënten met verpleegzorgbehoefte en bijkomende GGZ problematiek’ in de ziekenhuizen op te lossen.