Financieringsaanvraag voor de ketenoplossing ‘Labelloze patiënt’

Voor u ligt de financieringsaanvraag voor de ketenoplossing ‘labelloze patiënt’. In deze aanvraag wordt beschreven wat de VVT instellingen en ziekenhuizen in regio Haaglanden willen doen om de problematiek rondom ‘moeilijk uit te plaatsen patiënten’ in de ziekenhuizen op te lossen.