Grootste knelpunten zorg voor GGZ-patiënten in regio Haaglanden

Door middel van een enquete is uitgevraagd wat de grootste knelpunten zijn in de keten van ziekenhuis – huisarts – VVT – beschermd wonen. In de bijlage vindt u een factsheet met de resultaten. Let op: deze uitkomsten geven geen zicht op harde cijfers maar zijn een eerste samenvatting van de problemen die er spelen. In de loop van 2019 zal Vereniging Transmurale Zorg zich bezig houden met het uitwerken van oorzaken en oplossingen voor deze problemen.