Herziene Zorgstandaard Dementie 2020

In regio Haaglanden waren we al aan de slag met de herziene Zorgstandaard Dementie (ter autorisatie). De herziene zorgstandaard is nu opgenomen in het kwaliteitsregister: en daarmee officieel vastgesteld en toegankelijk voor iedereen.

De herziene zorgstandaard bestaat uit 25 aanbevelingen en een aantal kwaliteitsindicatoren.

Op de website van Dementiezorg voor Elkaar (DvE) is per fase van dementie een kennisdossier opgenomen met handvatten voor uitleg en implementatie van de zorgstandaard dementie.

In de regio Haaglanden zijn we bezig met de implementatie van de aanbeveling rondom de thema’s:

  • Niet-pluis-fase / vroegsignalering
  • Casemanagement dementie
  • Pro-actieve zorgplanning

Uiteindelijk is het een vereiste dat alle aanbieders van dementiezorg voldoen aan de herziene Zorgstandaard Dementie, dit is een inkoop-eis van de verzekeraars. Benieuwd naar de plannen tot nu toe? Zie dan de factsheet in de bijlage.