Herziening regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie

De huidige regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie komen uit 2015. Sindsdien is er heel wat veranderd; de SO is een belangrijke nieuwe speler, de ziekenhuizen hebben een krimpopdracht en er moet meer diagnostiek plaatsvinden in de 1e lijn, bij de huisarts. In een eerste inventarisatie middels telefonische interviews zijn de kansen, mijlpalen en risico’s in beeld gebracht. Deze worden onder de loep genomen en resulteren in een herziene regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie. Deze werkafspraken worden opgenomen in het zorgpad dementie Haaglanden

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Los. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl