Implementatie herziene Zorgstandaard Dementie

Het Netwerk Dementie Haaglanden mag aan de slag met de herziene zorgstandaard dementie (ter autorisatie). Regio Haaglanden is een van de 5 landelijke pilotregio’s om met deze herziene zorgstandaard te gaan werken. Dit geeft ons een aantal voordelen, onder andere de begeleiding die we krijgen vanuit Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en dat we nu kunnen voorsorteren op wat het landelijke kader gaat zijn. De inhoud brengt geen grote verrassingen; goed afgestemde, integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie én hun naasten. De zorgstandaard is opgebouwd uit 25 aanbevelingen verdeeld over een aantal thema’s (o.a. diagnostiek, leven met dementie, overlijden en nazorg etc.) en een aantal kwaliteitsindicatoren.

Op 31 oktober was de eerste sessie waarin we met het netwerk hebben bepaald welke thema’s en aanbevelingen de hoogste prioriteit hebben in de regio. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag. Naar aanleiding van een patiëntreis en een zelfevaluatie hebben de netwerkpartners met elkaar 3 thema’s uit de zorgstandaard als prioriteit gekozen. Met deze drie thema’s en bijbehorende aanbevelingen gaan we in 2020 aan de slag, onder begeleiding van Dementiezorg voor Elkaar. De gekozen thema’s zijn:

Pro-actieve zorgplanning
Aanbeveling 1: Poactieve zorgplanning wordt door de aangewezen professional direct na de diagnose of zodra de persoon met dementie en mantelzorger hiervoor open staan gestart, wordt voorgezet gedurende het gehele ziekteproces

Casemanagement dementie
Aanbeveling 3: Alle mensen met (een vermoeden van) dementie krijgen vanaf de start van het diagnostisch traject een vast coördinatie- en aanspreekpunt (Casemangent dementie) voor zichzelf, mantelzorger(s) én alle betrokken professionals, aangeboden.

Niet-pluis fase
Aanbeveling 5: Er is een regionale structuur van waaruit op laagdrempelige wijze begrijpelijke publieksinformatie en individuele voorlichting wordt geboden, cultuursensitief, in diverse communicatievormen, gericht op vier groepen: personen met dementie zelf en diens mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en samenleving.

Aanbeveling 6: Bij signalering is er naast alertheid op geheugenproblemen ook alertheid op andere signalen. De signalen worden serieus genomen, ongeacht of de persoon met een mogelijke dementie of diens naaste deze uit.

Aanbeveling 7: De signalering van dementie is bij personen op jonge leeftijd, personen met een verstandelijke beperking en migranten gericht op specifieke kenmerken.

Momenteel wordt hard gewerkt door de netwerkpartners om tot concrete werkplannen te komen. Deze zullen later in 2020 gepubliceerd worden in de kennisbank.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de implementatie van de hernieuwde Zorgstandaard Dementie? Neem dan contact op met Mandy Los. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl