Jaarplan 2018

In de bijlage vindt u het Jaarplan voor 2018. In 2018 is er veel veranderd ten opzichte van 2017 en eerder. Een verschuiving van focus naar actuele thema’s en vragen waar zorgorganisaties zich nú mee bezig moeten houden. Door het loslaten van projecten waar geen draagvlak meer voor bestaat, is daar ook ruimte voor gekomen.