Jaarplan dementie 2021

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het jaarplan dementie 2021. Het jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan Haaglanden, de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, de Herziene Zorgstandaard Dementie en de regionale kansen en knelpunten. In de bijlage vindt u het jaarplan dementie 2021. Hier kunt u lezen wat het Netwerk Dementie Haaglanden het komende jaar als doelstellingen heeft en hoe we naar deze resultaten toewerken. De belangrijkste speerpunten voor 2021 zijn:

  • Casemanagement dementie
  • Preventie van dementie
  • Verbeterde educatie na de diagnose dementie
  • Diagnostiek
  • Vroegsignalering
  • Respijtvoorzieningen
  • Laaggeletterden en mensen met een gezondheidsachterstand
  • Mensen met dementie en een migratieachtergrond

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mandy Los. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl