Jaarplan Palliatieve Zorg 2022

Eind 2021 is er hard gewerkt aan het jaarplan Palliatieve Zorg 2022. Het jaarplan is een document waarin het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden haar jaardoelen en concrete acties heeft vastgelegd. Dit jaarplan dient als hulpmiddel om in gezamenlijkheid de gestelde doelen te realiseren. U treft het jaarplan als bijlage in dit bericht aan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sven Zeilstra.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl