Jaarplan Palliatieve Zorg 2023

Eind 2022 hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders input gegeven voor het jaarplan 2023. Het jaarplan is een document waarin het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden haar jaardoelen en concrete acties heeft vastgelegd. Dit jaarplan dient als hulpmiddel om in gezamenlijkheid de gestelde doelen te realiseren. Het jaarplan is onderverdeeld in vijf ambities:

  1. Vroegtijdige zorgplanning;
  2. Eigen regie en samen beslissen;
  3. Kwaliteit van palliatieve zorg;
  4. Transmurale samenwerking;
  5. Doorontwikkeling Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Onder deze vijf ambities zijn zeventien projecten geformuleerd, welke uitgevoerd worden door werkgroepen. Voor deze werkgroepen hebben de leden van het netwerk zich met veel enthousiasme aangemeld.

U treft het jaarplan 2023 aan als bijlage in dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl