Jaarverslag en factsheet Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Het afgelopen jaar is in alle opzichten een ‘ongewoon’ jaar geweest. Het coronavirus zorgde ervoor dat in de media veel aandacht was voor wat het afnemen van de gezondheid en het risico op overlijden voor een individu en zijn omgeving kan betekenen. Palliatieve zorg, de zorg die zich richt op het verbeteren en behouden van de kwaliteit van leven van patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, stond direct centraal.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden had zich in 2020 tot doel gesteld om de deskundigheid van zorgverleners te vergroten, de samenwerking te verbeteren en patiënten, naasten en zorgverleners te voorzien van de juiste informatie. Dat is gedaan vanuit de vier kerntaken ‘Coördineren’, ‘Informeren’, ‘Signaleren’ en ‘Faciliteren’. Leidend daarin was het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en het laten aansluiten van de zorg op de wensen en behoeften van patiënten en naasten.

Het jaarverslag 2020 van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is gepubliceerd. Daarnaast is een factsheet beschikbaar, welke de inhoud van het jaarverslag samenvat. U kun het jaarverslag en de factsheet terugvinden als bijlagen onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl