Knelpunten in dementiezorg t.g.v. coronacrisis

Op alle delen van dementiezorg neemt de druk toe en vallen nu en naar verwachting in nabije toekomst onderdelen uit t.g.v. de coronacrisis. Mensen met dementie raken in sociaal isolement en eenzaamheid is naar verwachting voor hen het grootste knelpunt.

Naarmate de acute zorg verder belast wordt door het aantal corona-besmettingen zal er een toenemend beroep gedaan worden op zorgprofessionals in de minder acute zorg om bij te springen.

Daarnaast zullen ook zorgprofessionals besmet raken met het corona-virus waardoor de capaciteit afneemt.

Hierdoor neemt de schaarste aan zorgverleners toe en zullen meer mensen met dementie (en hun naasten) niet de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Op termijn resulteert dit in crisissituaties (verwaarlozing, fysieke en/of mentale crisis) waarbij beroep gedaan zal worden op acute zorg in de vorm van SEH, acute psychiatrie en crisiscapaciteit in de verpleeghuizen.

Lees in bijgevoegde memo per fase van dementie de huidige en verwachtte knelpunten en aanbevelingen om de knelpunten te beperken.

N.b. Deze memo is gebaseerd op de huidige situatie (d.d. 30 maart 2020) en kan door omstandigheden snel veranderen in deze tijd van crisis. In deze memo worden de knelpunten weergegeven, maar er wordt niets gezegd over het oplossen hiervan. Er zijn in de regio echter verschillende initiatieven gaande om deze knelpunten zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl