Meerjarenagenda Vereniging Transmurale Zorg

In de bijlage van dit bericht kunt u de Meerjarenagenda van Vereniging Transmurale Zorg vinden.

Deze Meerjarenagenda is samengesteld door de belangen en prioriteiten van de zorgaanbieders in onze regio te bundelen en in te delen in vijf thema’s:

  • Goede doorstroming in de keten
  • ICT-zorginfrastructuur
  • Preventie
  • Dementie
  • Palliatieve Zorg

Op 16 mei 2022 is de Meerjarenagenda vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van Vereniging Transmurale Zorg.