Meerjarenbeleidsplan Palliatieve Zorg 2022 – 2025

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden maakt onderdeel uit van Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omgeving. Het netwerk heeft een eigen Programma-overleg met daarin vertegenwoordigers van alle netwerkleden. Het Programma-overleg haalt input
op en creëert draagvlak voor de uitvoering van activiteiten, welke
tot doel hebben de samenwerking en de kwaliteit van de palliatieve
zorg in de regio te bevorderen.

Ten behoeve van dit doel is er een meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan bc. De ambities worden vertaald in concrete doelen voor de jaarplannen.

Het meerjarenbeleidsplan en de infographic (samenvatting) zijn in boekvorm en digitale vorm naar de netwerkleden verzonden. De digitale versie van deze documenten is via de bijlagenbutton
hieronder te downloaden.