Meerjarenplan dementie

Het Netwerk Dementie werkt aan betere dementiezorg in de regio Haaglanden aan de hand van het Meerjarenplan Dementie. Dit plan is ontwikkeld door Vereniging Transmurale Zorg. Het plan fungeert als stip op de horizon voor 2018-2022: wat is de komende jaren onze gezamenlijke focus en hoe is de netwerksturing ingericht? In het document zijn de visie en bijbehorende doelen en acties vastgelegd. Het Meerjarenplan Dementie en de publieksversie zijn te vinden in de bijlage.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het meerjarenplan dementie? Neem gerust contact op met Mandy Los.