Meerjarenplan dementie

Het Netwerk Dementie werkt aan betere dementiezorg in de regio Haaglanden aan de hand van het Meerjarenplan Dementie. Dit plan is ontwikkeld door Stichting Transmurale Zorg. Het plan fungeert als stip op de horizon voor 2018-2020: wat is de komende jaren onze gezamenlijke focus en hoe is de netwerksturing ingericht? In het document zijn de visie en bijbehorende doelen en acties vastgelegd.

Stichting Transmurale Zorg ontwikkelt op dit moment een publieksversie van het meerjarenplan dementie. Deze publieksversie zal worden opgenomen in de bijlage van dit bericht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het meerjarenplan dementie? Neem gerust contact op met Derkje Andrée Wiltens of Mandy Los.