Netwerkbijeenkomst goede voorbeelden in de palliatieve zorg

Een flinke groep zorgprofessionals uit de gehele Haagse regio was op 27 november 2018 aanwezig tijdens de Goede Voorbeelden Markt. Onder de deelnemers waren (kader)huisartsen, (wijk/hospice)verpleegkundigen, coördinatoren, vrijwilligers, managers, bestuurders, projectleiders, adviseurs, zingevingsconsulenten en verzorgenden. Deze bijeenkomst had tot doel om zorgprofessionals meer inzicht te geven in bestaande goede voorbeelden en de toepasbaarheid in de praktijk.

De bijeenkomst bestond uit twee workshoprondes waarin de volgende “Goede Voorbeelden” aan bod kwamen:

  • PaTz, hoeksteen voor palliatieve thuiszorg (Door Bart Schweitzer);
  • Besluitvorming in de palliatieve fase (Door Jeanet van Noord);
  • Methodiek signalering in de palliatieve fase (Door Jeanet van Noord);
  • Proactieve palliatieve zorg (Door Yvonne Engels).

De bijeenkomst werd vastgelegd in een tekening door de tekenaars van Getekend Verslag en vormt een samenvatting van de inhoud en de belangrijkste inzichten.

De presentaties van de sprekers kunt u hieronder als bijlagen terugvinden. Daarnaast treft u een aantal documenten aan die gerelateerd zijn aan deze bijeenkomst en de Goede Voorbeelden, zoals het getekend verslag en hulpmiddelen voor gebruik in de praktijk.