Netwerkbijeenkomsten dementie 2019

Vereniging Transmurale Zorg heeft in 2019 drie netwerkbijeenkomsten voor de casemanagers dementie georganiseerd: op 15 januari, 2 mei en 28 november 2019.

Netwerkbijeenkomst 15 januari: Wet Zorg en Dwang
De eerste netwerkbijeenkomst voor de casemanagers dementie van 2019 heeft 15 januari plaatsgevonden. Het was een nuttige bijeenkomst, waarbij 26 casemanagers van verschillende organisaties aanwezig waren. Het eerste deel van de bijeenkomst werd gebruikt om de casemanagers te informeren over de acties van het jaarplan dementie en om knelpunten uit het veld op te halen. Het tweede gedeelte van de bijeenkomst had betrekking op de nieuwe wet Zorg en Dwang. De gastspreker Elly Duijf (Innovatiekring Dementie) heeft voorlichting gegeven over deze nieuwe wet en heeft de vragen van de casemanagers beantwoord. Meer informatie over de wet Zorg en Dwang kunt u hier vinden.

Netwerkbijeenkomst 2 mei: Jonge mensen met dementie en motiverende gespreksvoering 
Donderdag 2 mei heeft de netwerkbijeenkomst voor de casemanagers dementie plaatsgevonden. Het was een interactieve bijeenkomst, waarbij 21 casemanagers van verschillende organisaties uit de regio aanwezig waren. Gastspreker Susanne Reintjes, casemanager voor jonge mensen met dementie van Florence, heeft verteld over de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gastspreker Joyce Bakker, trainer in motiverende gespreksvoering, heeft verteld hoe de methode ‘motiverende gespreksvoering’ kan worden ingezet bij de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Netwerkbijeenkomst 28 november: Haags Ontmoeten en WMO
De laatste netwerkbijeenkomst voor de casemanagers dementie van 2019 heeft plaatsgevonden op 28 november. Het was een nuttige en informatieve bijeenkomst, waarbij 34 casemanagers van verschillende organisaties aanwezig waren. De bijeenkomst werd gebruikt om de casemanagers te informeren over het nieuwe Haags Ontmoeten beleid. Beleidsmedewerkers van de gemeente waren aanwezig en de casemanagers werden ruim in de gelegenheid gesteld om vragen te stelen.

Meer informatie over de drie bijeenkomsten vindt u in de bijlage. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Mandy Los.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl