Nieuwsbrief EFDH over medicatieoverdracht

Bijgaande nieuwsbrief is in de zomer van 2018 verstuurd aan de apothekers in regio Haaglanden.