Notitie Transmurale Zorgbrug

Deze notitie introduceert de Transmurale Zorgbrug in Den Haag en maakt de businesscase. Naar aanleiding van deze notitie is de projectgroep Transmurale Zorgbrug  gestart. Deze wordt gebouwd tussen het Hagaziekenhuis en Florence en HWW zorg.

In februari 2019 zijn de eerste patiënten in de Transmurale Zorgbrug geïncludeerd.