Pilots voor specifieke doelgroepen

Vereniging Transmurale Zorg begeleidt en faciliteert twee pilots in de regio Haaglanden voor doelgroepen die in de reguliere toegang tot kortdurend verblijf soms moeilijk geplaatst kunnen worden:

Pilot triagebedden:

De pilot triagebedden is er op gericht de problematiek in de ziekenhuizen met betrekking tot ‘moeilijk uit te plaatsen patiënten na klinische opname’ te verbeteren. Deze groep patiënten is moeilijk te ‘labelen’. Gedurende een opname op het ‘triagebed’, wordt de patiënt maximaal 2 weken geobserveerd en gescreend zodat de juiste indicatie kan worden gesteld (en de patiënt wordt zo min mogelijk overgeplaatst en kan zo kort mogelijk in een ziekenhuis verblijven).

Deze pilot is in september 2018 van start gegaan en loopt gedurende 9 maanden.

Betrokken partijen: Florence (VVT-aanbieder triagebed), HMC ziekenhuis (verwijzer), HAGA ziekenhuis (verwijzer), CZ/Menzis (zorgverzekeraars, financieren deze pilot).

Rol STZ: monitoring en evalueren van de pilot.

Pilot GGZ

In samenwerking met HWW-zorg en WZH faciliteert STZ een pilot voor mensen met behoefte aan zowel GGZ-zorg als verpleegzorg. Deze mensen kunnen soms verward gedrag vertonen of meer aandacht nodig hebben dan geboden kan worden op een reguliere verpleegafdeling. Door hier een aparte voorziening voor te maken, kunnen zij beter doorstromen vanuit het ziekenhuis naar een eerstelijns voorziening met het juiste  (expertise-)zorgaanbod.

Deze pilot is nog niet van start gegaan. De betrokken partijen zijn in overleg over de vorm en werkafspraken.

Betrokken partijen: HWW, WZH (VVT-aanbieders GGZ-bed), HMC ziekenhuis (verwijzer), HAGA ziekenhuis (verwijzer), CZ (zorgverzekeraar, financiert deze pilot).

Rol STZ: monitoring en evalueren van de pilot.

Meer informatie over deze projecten vindt u in de kennisbank of neem contact op met info@transmuralezorg.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl