Poster Zorgen voor Welzijn

Mensen die naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis komen, kunnen daar niet altijd geholpen worden. Soms zijn de problemen waar zij mee kampen namelijk niet medisch, maar van een andere aard. Daarbij kunt u denken aan schulden, overbelaste mantelzorgers, taalproblemen of een gebrek aan gezondheidsvaardigheden.

In project Zorgen voor Welzijn worden deze mensen doorverwezen naar de welzijnsorganisatie, waar zij wél geholpen kunnen worden met deze problemen. Hiervoor is het personeel op de SEH-afdeling van het HMC geschoold, is er een route gemaakt voor de doorverwijzing en zijn posters ontwikkeld om zowel personeel als patiënten te informeren. Deze posters vindt u in de bijlage van dit artikel.