Rapport ‘Inventarisatie deskundigheid palliatieve zorg Propallia’ gepubliceerd

In de periode december 2022 tot en met maart 2023 is in het Consortium Propallia het project ‘Inventarisatie deskundigheid palliatieve zorg’ uitgevoerd. Het doel van het project was inzicht krijgen in de beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals die werken met mensen die ongeneeslijk zijn, hun naasten en/of nabestaanden.

Naast informatie uit landelijke rapporten en oriënterende gesprekken met diverse personen, is de inventarisatie gebaseerd op de resultaten van een vragenlijst en vijf groepsinterviews. Het gaat om 328 ingevulde vragenlijsten en gesprekken met 45 zorgverleners, patiënten en naasten. In het eindrapport ‘Samen deskundig – Nu en in de toekomst’ wordt aan de hand van vier hoofdthema’s een toelichting gegeven op de beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals in de regio Propallia:

1. Inhoud van palliatieve zorg
2. Deskundigheidsbevordering
3. Organisatie
4. Informatie en communicatie

Er zijn dertien conclusies op hoofdlijnen geformuleerd. Er is de nodige deskundigheid in de Propallia-regio aanwezig. Echter, de grote diversiteit van benamingen van zorgverleners en de invulling van taken maken het moeilijk de specifieke deskundigheid te herkennen en te vinden. Er is nog onvoldoende aandacht en breed gedragen kennis van palliatieve zorg voor mensen met aandoeningen zoals dementie, Parkinson, psychiatrie, een verstandelijk handicap en ALS. Goede regionale kennis van zorgmogelijkheden, inbedding en samenwerking van de regionale consultatieteams en de palliatieve consultatieteams van ziekenhuizen zijn belangrijk. Structurele inzet van proactieve zorgplanning en de ontwikkeling van de rol van een centrale zorgverlener worden belangrijk gevonden.

De aanbevelingen zijn gericht aan het Kernteam van Propallia als opdrachtgever van dit project. De wijze waarop het Consortium met deze aanbevelingen aan de slag gaat, zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

Een deel van de aanbevelingen richt zich op het verder uitbouwen van de samenwerking in het Consortium en wat gezamenlijk ontwikkelt kan worden voor zorgverleners, patiënten en naasten en onderwijs. Tot slot zijn er vier aanbevelingen geformuleerd om, als Consortium Propallia, op landelijk niveau te laten horen wat nodig is om gewenste verbeteringen structureel in te kunnen voeren.

Het rapport is hier terug te vinden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl