Regiobeeld dementie Haaglanden

We weten dat in regio Haaglanden momenteel zo’n 10.000 mensen met dementie wonen… Maar laat dat getal eens op u inwerken. 10.000 mensen, als die allemaal op het Malieveld zouden verzamelen zou er al een aardig stuk van het grasveld (waar ooit heel Nederland op paste) gevuld zijn. En het blijft niet alleen bij deze 10.000 mensen, want elk van hen heeft vrienden, buren, familieleden. Ook zij worstelen met de gevolgen van dementie van hun naaste. Deze 10.000 mensen hebben zo’n 12.500 mantelzorgers, dat maakt dat op dit moment zo’n 22.500 mensen in de regio Haaglanden direct of indirect geconfronteerd worden met de gevolgen van de dementie. De ruimte op het malieveld wordt al kleiner. In de komende 25 jaar verwachten we een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in deze regio. Daarmee komen we op 45.000 mensen waarbij het leven behoorlijk op de kop gezet wordt door dementie. 45.000 mensen, dat zijn nog meer mensen dan het aantal deelnemers van de City-Pier-City loop. Kunt u zich voorstellen; al die mensen die daar hun sportieve prestatie leveren, allemaal geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Mocht u zelf ooit deelgenomen hebben aan deze hardloopwedstrijd, dat heeft u een beeld van hoe vol het malieveld dan al is.

We staan voor een behoorlijke opgave om al deze mensen de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden, nu en in de toekomst. Om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren is het noodzakelijk om te weten waar deze mensen met dementie wonen; welke wijken zijn nu relatief “oud”, en wat zijn de “oude” wijken van de toekomst, want uiteindelijk komt dementie het meest voor onder de 85+ers.
Bureau HHM heeft, dank zij de JZOJP voucher van ZonMw, een regiobeeld dementie Haaglanden voor ons kunnen maken. Hierdoor weten we beter hoe dementie zich ontwikkelt nu en in de komende jaren door de verschillende wijken en gemeenten heen. Niet alleen de “algemene groep” mensen met dementie is hierin onder de loep genomen; ook de drie specifieke doelgroepen:

  • Jonge mensen met dementie
  • Mensen met een migratieachtergrond en dementie
  • Mensen met een verstandelijke beperking en dementie

Het bied ons als netwerk handvatten om de juiste acties op de juiste plek in te zetten zodat we al die mensen met dementie en hun naasten de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden, nu en in de toekomst. In de bijlage is het rapport te lezen.

Het regiobeeld dementie Haaglanden is tot stand gekomen dankzij financiering vanuit:

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl