Resultaat week van de vraag 2018

Om zaken op te sporen die voor palliatieve patiënten en hun directe naasten het leven prettiger kunnen maken, werd in oktober 2018 de week van de vraag gehouden. Zorgprofessionals uit de netwerken van het consortium Propallia, waaronder de regio Haaglanden, werden gevraagd om hun verhaal in te sturen.

Dit leverde diverse reacties op, waaruit we af hebben kunnen leiden dat het stellen van de vraag “Wat is belangrijk voor u?”, “Wat kan ik of iemand anders voor u doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?” of “Waar hoopt u op?” van grote betekenis kan zijn voor de patiënt, de naasten en de zorgprofessional(s). Door deze vragen werden de volgende belangrijke zaken zichtbaar: Heb aandacht voor naasten, besef dat hoop een mens kracht kan geven, sluit aan op de wens van mensen om zelf regie te houden en wees je bewust van het enorme belang van een luisterend oor.

U treft hier het resultaat van de week van de vraag 2018 aan.