Resultaten LSP 2018

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen huisartsen, apotheken en ziekenhuizen medische gegevens van patiënten digitaal met elkaar delen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Huisartsen en apotheken kunnen in het LSP gegevens over een patiënt opvoeren. Andere zorgaanbieders beschikken vervolgens ook over actuele medische gegevens.

In de regio Haaglanden wordt de implementatie van het LSP gecoördineerd door Vereniging Transmurale Zorg. In bijgaande factsheet leest u de vooruitgang die in 2018 geboekt is.