Resultaten Medicatieoverdracht 2022

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het programma Medicatieoverdracht (zie website Zorgaanbieder – Samen voor Medicatieoverdracht). Met de deelnemers van VTZ hebben we in 2022 afgesproken dat we de landelijke ontwikkelingen volgen en dat we ons als regio niet aanmelden voor de kickstart. De regionale werkgroep medicatieoverdracht volgt dit landelijke programma en bespreekt huidige knelpunten en zoekt hier (tijdelijke) oplossingen voor.

In de bijlage bij dit bericht vindt u het jaarverslag over 2022 van de werkgroep medicatieoverdracht.