Superdivers: impact coronamaatregelen

Het mooie aan het project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag is dat er samen met de ouderen en mantelzorgers in co-creatie oplossingsrichtingen worden uitgevoerd die getoetst zijn via de focusgroepen en spiegelgesprekken. Door de uitbraak van de corona pandemie, en de bijkomende maatregelen is het samenbrengen van de ouderen en mantelzorgers ernstig verhinderd. Dit heeft uiteindelijk een groot effect op de kracht van dit project: de co-creatie.

De data is uiteindelijk gespiegeld door de aangesloten leden van de klankbordgroep. Dit is uiteindelijk niet hetgeen waar de resultaten aan gespiegeld dienden te worden, maar zij hebben elke dag te maken met de ouderen en mantelzorgers. Daarnaast is er een samenwerking met Pharos gestart om de data te valideren en de oplossingsrichtingen te toetsen aan die door onze experts zijn opgezet.

Omdat we niet af willen doen aan de kracht en de potentie van een dergelijk project is er besloten om de uitgestelde datum 1 september 2021 als einddatum te hanteren en het project af te ronden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl