Superdivers: Terugblik 2021

Het afgelopen jaar was het tweede en laatste jaar van het project Superdivers. Onderhand is de verantwoording bij ZonMw ingediend en is het project afgesloten.

In maart van dit jaar is er een gesprek aangevraagd met ZonMw om de beperkingen van de Coronacrisis en maatregelen te bespreken. Tijdens dit gesprek zijn de mogelijke resultaten aangepast met goedkeuring van ZonMw.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

  • Resultaten getoetst bij de Klankbordgroep;
  • oplossingsrichtingen met experts;
  • gesprekken met Tao of Care om diversiteit en de sociale benadering dementie met elkaar te verbinden;
  • Pharos doet validering en vat oplossingsrichtingen samen.

De rapportage en het eindrapport zijn in oktober ingediend bij ZonMw en zijn hier terug te lezen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl