Toetreding tot het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en wenst u met uw organisatie hier een actieve bijdrage aan te leveren? Als uw organisatie voldoet aan de geldende deelnemerscriteria is toetreding tot het netwerk mogelijk. De toetreding verloopt via een vaste procedure. Onderstaand treft u de deelnemerscriteria en de toetredingsprocedure aan.

Deelnemerscriteria

 • De zorg- of welzijnsorganisatie is werkzaam op het gebied van zorg en/of welzijn in de regio Haaglanden;
 • De zorg- of welzijnsorganisatie:
  • Levert enig volume zorg op het gebied van het Programma;
  • Is actief in kwaliteitsontwikkeling en volgt de landelijke richtlijnen;
  • Indien de organisatie zorg levert, heeft deze daarvoor een contract met minstens één zorgverzekeraar of gemeente;
  • Heeft in het eigen jaarplan of ondernemingsplan specifiek beleid beschreven ten aanzien van het gebied van het Programma en de samenwerking met VTZ;
  • Kan in voldoende mate aangeven hoe zij een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Programma en wat zij van het Programma verwacht.
 • De zorg- of welzijnsorganisatie onderschrijft de visie en missie van het Programma;
 • De zorg- of welzijnsorganisatie is bereid om de samenwerkingsovereenkomst van het Programma te ondertekenen.

Procedure

 1. Een geïnteresseerd zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden bepaalt of zij kan voldoen aan de geldende deelnemerscriteria.
 2. Een geïnteresseerde zorg- of welzijnsorganisatie uit de regio Haaglanden meldt zich bij de Programmaleider van het Programma.
 3. De Programmaleider maakt een afspraak met de betrokkenen van de zorg- of welzijnsorganisatie voor een kennismakingsgesprek.
 4. Mocht de zorg- of welzijnsorganisatie na het kennismakingsgesprek positief gestemd zijn over deelname aan het netwerk, dan dient zij een schriftelijk verzoek tot toetreding in bij de Programmaleider van het Programma. Daarbij worden documenten overlegd, welke onderbouwen dat aan de deelnemerscriteria voldaan wordt.
 5. De Programmaleider bespreekt het schriftelijk verzoek tot toetreding en de benodigde documenten met de directeur van VTZ en beoordeelt of de zorg- of welzijnsorganisatie voldoet aan de gestelde deelnemerscriteria.
 6. De Programmaleider informeert de zorg- of welzijnsorganisatie over het besluit tot toetreding. Als de organisatie wordt toegelaten, volgt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de bestuurder van de zorg- of welzijnsorganisatie en de directeur van Vereniging Transmurale Zorg. De zorg- of welzijnsorganisatie ontvangt na toetreding een factuur voor de contributie van het desbetreffende kalenderjaar.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl