Toezicht IGJ op wijksamenwerking Bouwlust en Vrederust afgerond

In 2019 heeft de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) de wijksamenwerking in de wijk Bouwlust en Vrederust onderzocht. Daarbij werd gekeken naar de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige.

Uit deze inspectie bleken een aantal verbeterpunten. Hier is de wijk met alle betrokken stakeholders mee aan de slag gegaan. Transmurale Zorg heeft dat proces begeleid. Eerder kwam al een brief over het afronden van het toezicht van de IGJ op de wijkverpleging, nu is ook het toezicht op de huisartsenzorg afgerond. VTZ is trots op de verbeterde samenwerking en kijkt met tevredenheid terug op een goed verbetertraject.