Uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding

Instellingen voor casemanagement en diagnostische centra leggen informatie over patiënten dikwijls in verschillende formats vast. Beide partijen hebben behoefte aan afstemming: om de eigen administratie te beperken en de start van het ondersteuningstraject van de cliënt te verbeteren.

Vereniging Transmurale Zorg heeft een aanvraagformulier casemanagement dementie ontwikkeld waarin men kan zien welke gegevens casemanagers minimaal nodig hebben om te kunnen starten en welke gegevens handig zijn om vast te leggen met het oog op verdere ondersteuningstraject. Het aanvraagformulier casemanagement dementie is te vinden in de bijlage.

Meer informatie
Wilt u meer weten over uniforme informatieoverdracht van diagnostiek naar begeleiding? Neem gerust contact op met Mandy Los.