Update van de pilotimplementatie herziene Zorgstandaard Dementie

In 1999 werd ik als 12-jarige geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Van heel nabij zag ik een worsteling van een persoon die mij zeer dierbaar was en de mensen om haar heen. In 2000 was de situatie onhoudbaar en verhuisde zij naar een verpleeghuis. Zespersoonskamers waar elke nacht wel iemand aan het ‘spoken’ was en de rest van de zaal wakker hield. Een band in de rolstoel, want stel je voor dat ze zou opstaan. En het onbegrip omdat er nooit verdiept was in de achtergrond van deze dappere, strijdlustige vrouw.

In de afgelopen 20 jaar is er gelukkig heel veel veranderd in de zorg. Slaapzalen bestaan niet meer in de verpleeghuizen en zomaar iemand vastzetten met een band in een rolstoel is uit den boze. Ook staat het kennen van de persoon met dementie, het levensverhaal kennen en gedrag kunnen herleiden, centraal in de persoonsgerichte benadering die vrijwel elke zorgorganisatie en zorgverlener nastreeft.

We zijn er echter nog niet. De oude zorgstandaard uit 2013 stelt eisen aan de dementiezorg waar we nog niet aan voldoen, en niet zonder reden; arbeidsmarktkrapte, complexere zorgvraag en een enorme vergrijzing vragen het uiterste van al die mensen die zich dag in- dag uit inzetten voor goede zorgverlening.

Toch is het belangrijk om te blijven streven naar betere dementiezorg, zodat de mensen met dementie van nu en in de toekomst (en vergeet hun naasten niet!) verzekerd zijn van de juiste zorg en ondersteuning. Daarom zet Netwerk Dementie Haaglanden zich in om de herziene zorgstandaard dementie als een van de pilotregio’s te implementeren. Hierbij krijgen we ondersteuning van Dementiezorg voor Elkaar. De eerste stappen zijn genomen. De prioriteiten bepaald en de invulling van de aanbevelingen zijn in werkplannen uitgewerkt.

Benieuwd naar de plannen tot nu toe? Zie dan de factsheet in de bijlage. Eind april kunnen we de eerste resultaten van deze plannen delen.