Verwijsinformatie Haags Ontmoeten

Eind 2019 heeft de gemeente Den Haag via Stichting Transmurale Zorg de casemanagers dementie geïnformeerd over de nieuwe koers binnen Haags Ontmoeten. Gemeente Den Haag is in 2019 druk geweest met de voorbereidingen van deze nieuwe koers, en per januari 2020 zijn we van start. 

Deze nieuwe koers is (heel kort samengevat) dat we Haags Ontmoeten een structurele plek geven, en we de kwaliteit van de locaties verhogen. Deze kwaliteitsslag maken we met name door (meer) professionele activiteitenbegeleiding op de Haags Ontmoeten-groepen te zetten. Inzet is dat door deze kwaliteitsslag het gebruik van geïndiceerde zorg afneemt, doordat ouderen langer bij Haags Ontmoeten blijven. Ook kunnen ouderen waarbij sprake is van verder gevorderd regieverlies nog instromen bij het ‘nieuwe’ Haags Ontmoeten. Dit draagt bij aan zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig thuis wonen. De inzet is om in het nieuwe jaar een deel van de cliënten die voorheen verwezen zouden worden naar geïndiceerde dagbesteding basis en plus, te verwijzen naar Haags Ontmoeten.

Het is natuurlijk belangrijk dat verwijzers goed voor ogen hebben wat Haags Ontmoeten in 2020 wel én niet te bieden heeft. Zodat zij weten welke ouderen ze naar Haags Ontmoeten kunnen verwijzen, en voor welke ouderen geïndiceerde dagbesteding beter past. Hiervoor hebben wij bijgaande informatie voor verwijzers opgesteld. Deze info is uitgebreid getoetst bij diverse partners/stakeholders, waaronder in de bijeenkomst met casemanagers dementie in november ‘19. 

Daarnaast weten we inmiddels welke locaties Haags Ontmoeten in 2020 zullen gaan draaien. De website van Haags Ontmoeten wordt nu nog vernieuwd om daar zo veel mogelijk locatie specifieke informatie te gaan geven (over het type activiteiten, de ondersteuning, openingstijden, groepsgrootte etc.). De vernieuwde website is in februari af. In de bijlage is voor de komende weken ook een kort overzicht van alle locaties en hun niveau van ondersteuning.