Werkafspraak verwijzing bij traumatisch hersenletsel (THL)

In de bijlage van dit bericht staat het overzicht met verwijsafspraken bij traumatisch hersenletsel. Deze afspraken zijn in 2017 gemaakt.