Werkafspraken nierziekten

De werkafspraken die in de regio worden gemaakt over nierziekten en de preventie hiervan, zijn te vinden op de website www.haagsenieren.nl.