ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (ON2)

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De methodiek ‘Oog voor Naasten’ helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten.

In het project Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) is de eerder opgeleverde methodiek ‘Oog voor Naasten’ doorontwikkeld. Dit is gebeurd in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum voor gezondheidsverschillen, waarbij de methodiek is uitgebreid voor gebruik in de extramurale setting en aangepast aan de specifieke behoeften van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond.

In 2022 en 2023 hebben vier organisaties uit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden meegedaan aan de implementatie van de methodiek ON2. De deelnemende partijen waren HWW Zorg, WZH, Hospice Wassenaar en het HagaZiekenhuis. Het project is afgerond en de uitkomsten zijn beschikbaar gesteld voor alle organisaties die interesse hebben in het verbeteren van de zorg voor naasten en nabestaanden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl