ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (ON2)

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De methodiek ‘Oog voor Naasten’ helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten.

In het project Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) wordt de eerder opgeleverde methodiek ‘Oog voor Naasten’ doorontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum voor gezondheidsverschillen, waarbij de methodiek wordt uitgebreid voor gebruik in de extramurale setting en wordt aangepast aan de specifieke behoeften van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. In 2023 volgt meer informatie over de ontwikkelingen van dit project.

Aan het project ON2 nemen vier organisaties deel binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. De deelnemende partijen zijn HWW Zorg, WZH, Hospice Wassenaar en het HagaZiekenhuis. Het project wordt in juli 2023 afgesloten.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl