2020 de volgende stap in het LSP project: de dagelijkse praktijk

De STZ/RSO ondersteunt VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) voor de regio Haaglanden bij de implementatie en het gebruik van het LSP (Landelijk Schakelpunt) bij huisartsen, apotheken en ziekenhuizen en bij het regiobeheer.

De laatste jaren is er bij de huisartsen vooral ondersteuning gegeven bij het aansluiten op het LSP. Dit is in samenwerking gegaan met MediPc en Hadoks Acute Zorg (voorheen Smash). Dit heeft er in geresulteerd dat eind 2019 95% van de huisartsen in de regio is aangesloten. De ziekenhuizen en apotheken zijn allemaal aangesloten.

Om het LSP goed te kunnen gebruiken en de kwaliteit van zorg nog beter en efficiënter uit te kunnen voeren in de avond, nacht en weekenden of bij bezoek aan het ziekenhuis, is toestemming van de patiënt (opt-in) nodig. Deze toestemming geeft hij bij zijn eigen huisarts en alle apotheken waar hij medicijnen haalt. Ook in 2020 zal STZ/RSO samen met MediPc en Hadoks Acute Zorg het verkrijgen van toestemmingen stimuleren.

Stand van zaken:

Begin 2019 Eind 2019
regio landelijk regio landelijk
Toestemmingen bij huisartsen 24,3% 38,5% 31,4% 40,7%
Toestemming bij apotheken 68,7% 66,1% 76,6% 70,8%
Succesvolle opvragingen 60,6% 68,7% 67,7% 71,4%

De volgende stap in de regio is dat alle zorgverleners gebruik gaan maken van het LSP. Het opvragen kan niet alleen gebruikt worden op de huisartsenpost of bij bezoek aan het ziekenhuis maar ook in de dagelijkse praktijk. Begin 2020 meldt 31% van de zorgverleners alleen maar gegevens aan. 58% meldt aan maar vraagt ook af en toe (en sommige vaak) gegevens op. Ziekenhuizen en instellingen kunnen op dit moment alleen maar gegevens opvragen en nog niet aanmelden.

In de regio wordt gewerkt met verschillende huisartsinformatiesystemen en apotheekinformatiesystemen die niet allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Om toch over een actueel overzicht van de gegevens van de patiënt te beschikken kan het LSP ook een hulpmiddel zijn in de dagelijkse praktijk.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het LSP dan kunt u contact opnemen met Inge Stollman, projectleider LSP.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl