Steeds meer digitale dossiers beschikbaar voor de zorg in onze regio

De STZ/RSO ondersteunt VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) voor de regio Haaglanden bij de implementatie van het LSP (Landelijk Schakelpunt) bij huisartsen, apotheken en ziekenhuizen en bij het regiobeheer.
Eind 2018 zijn in onze regio 80% van de huisartsen en 100% van de apotheken aangesloten op het LSP. Om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging is toestemming nodig van de patiënt (Opt-in). Ook hier is een mooie stijging te zien in 2018: bij de huisartsen van 4,4% en bij de apotheken van 9,0%. Dit is hoger dan de landelijk stijging van 3,2% bij de huisartsen en 5,1% bij de apotheken. Helaas blijft het percentage toestemmingen bij de huisartsen nog wel te laag om op de Huisartsenpost optimaal gebruik te kunnen maken van de professionele samenvatting in de dienstsituatie. Een mooie uitdaging voor patiënten, huisartsen en hun assistenten om dit in 2019 te laten stijgen zodat de kwaliteit van zorg nog beter en efficiënter wordt tijdens de avond, nacht en weekenden.

Ook de GGZ is in 2018 begonnen met toestemming vragen aan de patiënt voor het opvraagbaar maken van de gegevens.

De ziekenhuizen zijn begin 2018 begonnen met het opvragen van de medicatie via het LSP voor polibezoek en opname in het ziekenhuis. In het begin van het jaar liepen zij er tegenaan dat lang niet altijd de dossiers opvraagbaar waren omdat de patiënt nog geen toestemming had gegeven bij de apotheek of apotheken waar hij zijn medicatie haalde. In onderstaande grafiek is goed te zien dat dit in de loop van het jaar flink verbeterd is.

In 2019 gaat de STZ/RSO verder met het stimuleren en ondersteunen van het gebruik van het LSP in de regio Haaglanden. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het LSP dan kunt u contact opnemen met Inge Stollman, projectleider LSP (inge.stollman@transmuralezorg.nl)