Aanmelding geestelijke verzorging Thuis

Het ministerie van VWS heeft de Palliatieve Netwerken de opdracht gegeven om de geestelijke verzorging in de eerste lijn een impuls te geven. Het doel is om een infrastructuur op te zetten binnen de Haagse regio. De beoogde doelgroep zijn thuiswonende inwoners van de Haagse regio boven de 50 en palliatieve patiënten en hun naasten met zingevingsvraagstukken. Zingeving en kwalitatieve complementaire zorg worden hiermee integraal aan het zorgaanbod voor de thuiswonende burger.

STZ beoogt een duurzaam en houdbare infrastructuur op te zetten waarbij de inwoners aanspraak kunnen maken op de regeling. Samenwerking met alle partijen is daarbij de belangrijkste pijler om dit project tot een succes te maken.

Mail naar aanmeldinggv@transmuralezorg.nl om een aanmeldformulier aan te  vragen als u een geestelijk verzorger bent of een organisatie bent die geestelijk verzorgers in dienst heeft die in de eerste lijn willen werken.

Bijlage knop: factsheet ‘Aanmelding Geestelijk verzorger Thuis’