Adviesraad netwerken Dementie en Palliatieve Zorg Haaglanden geopend

Vereniging Transmurale Zorg zet zich al heel lang in voor samenwerking van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Haaglanden. Met bijna 30 leden is dit soms een hele kluif om te organiseren. Omdat wij ons continue willen verbeteren is Stichting Transmurale Zorg in 2022 omgezet naar een vereniging. Een meer geschikte vorm waarbij alle leden, groot of klein, evenveel inbreng kunnen leveren. Om belangrijke stakeholders die niet direct zorg of welzijn ‘aan het bed’ leveren ook een plek te geven, is in 2023 gewerkt aan de inrichting van een adviesraad. Want wie nodig je daarvoor uit? Hoe geef je de procedures vorm? Hoe vaak en waar komen zij bij elkaar? Met dank aan een werkgroep is een huishoudelijk reglement opgesteld waar al deze zaken in genoemd zijn. Deze adviesraad richt zich specifiek op de netwerken Dementie en Palliatieve Zorg Haaglanden.

Op 12 februari was het dan zover: De eerste bijeenkomst. Vol goede moed kwamen vertegenwoordigers van verschillende gemeenten uit ons werkgebied, verzekeraars en patiëntenfederaties bijeen om kennis te maken en te spreken over het jaarplan 2024. Er werden gelijk nuttige adviezen opgesteld die de programmaleiders communiceren naar het programma-overleg, waarin afgevaardigden van de leden zitten. Op die manier krijgen de leden feedback op de projecten die zij met elkaar uitvoeren. Voor 2025 zal de adviesraad ook gevraagd worden om vooraf input te leveren voor het jaarplan, zodat niet alleen achteraf feedback wordt gegeven maar vanaf het begin actief wordt meegedacht. Met elkaar vormen wij een team om de palliatieve zorg en dementiezorg naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Die teamspirit werd mooi zichtbaar toen na de bijeenkomst van de adviesraad verschillende deelnemers vervolgafspraken maakten om met en van elkaar te leren. De kers op de taart.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl