Afgeronde projecten

De oplettende lezer zal opmerken dat bepaalde thema’s niet meer terug te vinden zijn op deze website.

In 2017 is Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken gereorganiseerd. Daarbij zijn thema’s waar in de laatste jaren geen vernieuwingen meer in plaatsvonden of waar geen draagvlak meer voor was, afgesloten. De werkafspraken en andere producten die in die thema’s gemaakt zijn, bleven wel op onze website staan.

Nu de website is vernieuwd, hebben wij ervoor gekozen om alleen de producten van projecten die actief ondersteund worden door Vereniging Transmurale Zorg, mee te nemen. Deze kunt u vinden in onze Kennisbank.

Het thema Wondzorg is nu belegd bij Florence, het thema CVA is belegd bij het Haaglanden Medisch Centrum. U kunt bij deze organisaties meer informatie krijgen over de actuele status van deze projecten.

De producten en werkafspraken van afgesloten projecten kunt u in de komende maanden nog vinden in de app Transmurale Werkafspraken Den Haag e.o. Deze is te verkrijgen via de App Store en Google Play.

Update 20 juni 2019

Omdat de app Transmurale Werkafspraken binnenkort stopt, nemen wij de werkafspraken uit deze app over in de Kennisbank op deze website.