Afronding project Educatie na diagnose

Het project Educatie na Diagnose richt zich op het voorzien van passende informatie aan mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen en hun naasten. Concreet beoogde dit project enerzijds in een informatiemap te voorzien die uitgereikt wordt aan mensen die net de diagnose dementie krijgen. Anderzijds was het doel van dit project om een maandelijkse informatieve bijeenkomst te organiseren voor mensen met dementie en hun naasten waarin zij meer uitleg, inzichten en advies krijgen over hoe om te gaan met deze complexe ziekte.

De informatiemap is gereed en verspreid onder de diagnose-stellende artsen.

De informatiebijeenkomsten heeft twee edities gekend waarin helaas geen aanmeldingen waren. Daarom is besloten het project Educatie na Diagnose tijdig te beëindigen. De map blijft wel beschikbaar en op te vragen via secretariaat@transmuralezorg.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl