Animatie PaTz (Palliatieve Thuiszorg)

Stel je krijgt te horen dat je een ongeneeslijke ziekte hebt… Wat zou je dan willen en waar zou je willen verblijven?

Veel mensen willen met de juiste ondersteuning tot het eind thuis verblijven. Om dit in veel gevallen mogelijk te maken, bestaat de methodiek PaTz (Palliatieve Thuiszorg) van Stichting PaTz. Deze methodiek helpt bij het in kaart brengen van patiënten in de palliatieve fase en het vormen van zorgplannen.

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden zetten we ons in om huisartsen en wijkverpleegkundigen binnen de regio Haaglanden te ondersteunen bij de oprichting van een PaTz-groep. Benieuwd wat de methodiek PaTz inhoudt? Bekijk onderstaand filmpje en neem gerust contact met ons op bij vragen of interesse!