Arnold van Halteren wordt de nieuwe directeur van STZ

Arnold van Halteren wordt per 1 oktober 2020 de nieuwe directeur van Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) en RSO Haaglanden (RSO). Hij volgt Lisette van den Heuvel op, die ruim drie jaar als directeur aan STZ was verbonden.

STZ is de ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden en heeft ten doel het tot stand doen komen van efficiënte steun- en zorgnetwerken ten behoeve van inwoners van de regio Haaglanden. STZ geeft met programma’s en projecten een structurele impuls aan de verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg in de regio Haaglanden, door er onder meer voor te zorgen dat inwoners uit de regio op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Alle partners uit cure, care, welzijn en publiek domein in de regio zijn aan STZ verbonden. RSO verzorgt het beheer van digitale tools die de overdracht van patiënten tussen zorg- en welzijnsorganisaties in de regio bevorderen.

Arnold van Halteren heeft ruime ervaring in de volle breedte van de zorg. Op dit moment is hij werkzaam als afdelingshoofd Zorg bij het Zorginstituut Nederland. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk voor het opzetten van het programma ‘zorgevaluatie en gepast gebruik’ waarin zorgverleners uit alle geledingen, patiënten, verzekeraars, zorgaanbieders en overheid gezamenlijk aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg werken.

Ingrid Wolf, voorzitter van het bestuur van STZ, is blij met de komst van Arnold van Halteren. “Arnold brengt vanuit zijn brede achtergrond voor ons zeer relevante kennis en ervaring mee die niet alleen ten bate komen van de programma’s en projecten, maar ook een bijdrage leveren aan de toekomst van STZ als netwerkorganisatie. De toenemende vergrijzing van onze inwoners in combinatie met de toegenomen complexiteit van zorg en de toegenomen multi-morbiditeit van patiënten, geeft ons als netwerkpartners een nog urgentere samenwerkingsopgave. Deze uitdaging gaan we als gezamenlijke partijen binnen STZ graag aan”.

Arnold van Halteren kijkt er naar uit om aan de slag te gaan als directeur STZ/RSO.
“STZ is een unieke netwerkorganisatie; als toekomstig directeur zal ik in nauwe interactie met zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), verzekeraars en overheid het proces ondersteunen om de beste zorg voor inwoners van de regio Haaglanden te realiseren. Ik kijk er enthousiast naar uit om bij te kunnen dragen aan de continue doorontwikkeling van een passend netwerk van zorg: dicht bij de patiënt – cliënt waar het kan en verder weg waar nodig”.