Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen

Op dinsdag 17 november 2020 start er een nieuwe basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Deze training duurt drie dagen en is bedoeld voor verpleegkundigen die vaak betrokken zijn bij patiënten die palliatieve zorg nodig hebben.

Palliatieve zorg betekent dat een patiënt of cliënt niet meer zal genezen van een ziekte. Hierbij wordt vaak gedacht aan kanker. Echter COPD, hartfalen of dementie zijn ook ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. Covid-19 is een ziektebeeld wat mogelijk aan deze groep kan worden toegevoegd.

In de palliatieve fase van de ziekte worden veel mensen nog wel behandeld. Zowel voor de ziekte als voor klachten van de ziekte. Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij deze patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering. Deze driedaagse nascholing organiseren wij samen met Expertise team palliatieve zorg LUMC en de netwerken Palliatieve zorg Leiden, Den Haag en Delft.

Er zijn drie lesdagen van 9 tot 14 uur:

 • dinsdag 17 november 2020
 • maandag 23 november 2020
 • vrijdag 4 december 2020

In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn of haar naasten? Wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven.

In het programma kun je de volgende onderwerpen verwachten:

 • Wat is palliatieve zorg?
 • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg
 • Symptoommanagent bij o.a. pijn, dyspnoe, delier, vocht en voeding vraagstukken
 • Zingeving
 • Stervensfase: zorgen in de laatste dagen
 • Palliatieve sedatie
 • Zorg voor de zorgenden

Deze nascholing is een online scholing en er is plek voor 16 personen om actieve werkvormen en ervaringen ruimte te geven naast kennisdelen met vakdocenten.

Als deze data je niet uitkomen, de nascholing wordt in 2021 herhaald op de volgende data:

 • Serie 2: 26 januari, 1 februari en 9 februari
 • Serie 3: 8 april, 12 april en 19 april

Aanmelden is hier mogelijk.