Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen

 

Op donderdag 17 januari 2019 start er een nieuwe basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen. Deze training duurt drie dagen en is bedoeld voor verpleegkundigen die vaak betrokken zijn bij patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Deze scholing biedt kennis en inzichten voor verdere professionalisering.

In het lesprogramma staan de patiënt en zijn of haar naasten centraal. Uitgangspunt is het leren herkennen van vragen en signalen en wat je daar als verpleegkundige aan zorg en begeleiding in kan geven. De volgende thema’s worden behandeld:

  • Wat is palliatieve zorg (Ontstaan, begrippen, kaders en waar staan we nu?);
  • Organisatie en continuïteit van palliatieve zorg;
  • Symptoommanagement (Pijn, delier, benauwdheid, vocht en voeding);
  • Existentiële zorg;
  • Stervensfase (Zorgen in de laatste dagen, beslissingen nemen en zorg na het overlijden);
  • Communicatie en ethiek.

De basisscholing vindt plaats bij het LUMC in Leiden op donderdag 17 januari 2019, dinsdag 5 februari 2019 en donderdag 14 maart 2019. Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd bij de V&V. De kosten voor deelneming door niet LUMC-medewerkers bedraagt € 353,00.

Aanmelden is hier mogelijk.