Bestuurswijziging Vereniging Transmurale Zorg

Per 1 juli 2023 treedt Ingrid Wolf af als voorzitter van het bestuur van de Vereniging Transmurale Zorg.
Richard Prins, bestuurder van Parnassia, neemt de rol van voorzitter over.
Ingrid heeft een belangrijke rol gespeeld in de transmurale samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders. Onder haar leiding is de stichting omgezet in een vereniging, waarin nieuwe leden welkom zijn en in daadkrachtige coalities samengewerkt wordt aan thema’s als dementie, palliatieve zorg en acute zorg.
Wij danken Ingrid voor haar inzet, betrokkenheid, humor en daadkracht!

Marlijn Lenselink, bestuurder van Xtra, vervult vanaf 1 juli de rol van vicevoorzitter en penningmeester.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl