Bijeenkomst kleurrijk mantelzorg

Op dinsdag 27 september vond er een netwerkbijeenkomst ‘kleurrijk mantelzorg’ plaats bij PEP Den Haag. Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties waren hierbij aanwezig, alsmede vertegenwoordigers vanuit verschillende migrantengroepen in Den Haag en MantelzorgNL. Er werd gesproken over mantelzorg, de behoefte aan respijtzorg en de toegang naar de WMO. Maar opvallend was dat het thema dementie regelmatig werd genoemd in de gesprekken die werden gevoerd. Er is een gemis aan effectieve voorlichting die de mantelzorgers bereikt en toe leidt naar de juiste voorzieningen. Werk aan de winkel voor de zorg- en welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en gemeente Den Haag. Als Netwerk Dementie Haaglanden ondersteunen wij hierbij om de juiste verbindingen te leggen.