Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2019

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden voert jaarlijks een onderzoek uit naar de capaciteit en bezetting van de palliatieve zorgplaatsen in de hospices en palliatieve units in verpleeghuizen in de regio Haaglanden. Doel hiervan is inzicht krijgen of het aantal palliatieve bedden in de regio volstaat, zodat patiënten de mogelijkheid hebben om te overlijden op de plek van voorkeur. Daarnaast wordt er middels het onderzoek inzicht geboden in de sterftecijfers, demografische gegevens en zorgsetting. De bevindingen van het onderzoek zijn te vinden in de bijlage.

Samenvattend zijn de belangrijkste aanbevelingen van dit onderzoek:

  1. Het is niet nodig om het aanbod aan palliatieve zorgplekken in de hospices en palliatieve units in de verpleeghuizen in de regio Haaglanden uit te breiden. Indien dit toch gebeurt, lopen zowel bestaande hospices en palliatieve units als nieuwe initiatieven het risico om te maken te krijgen met een (te) lage bezetting.
  2. Binnen de palliatieve zorg in de hospices en palliatieve units in de verpleeghuizen in de regio Haaglanden moet aandacht zijn voor mensen met dementie en een psychiatrische stoornis.
  3. Binnen de palliatieve zorg in de hospices en palliatieve units in de verpleeghuizen in de regio Haaglanden moet aandacht zijn voor mensen met een migratieachtergrond.

Wilt u meer informatie over het capaciteitsonderzoek van de palliatieve bedden in de regio Haaglanden? Neem dan contact op met Derkje Andrée Wiltens.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl